Çifçiler Honda Orjinal Yedek Parça

Sipariş ve Bilgi İçin Yetkili: Gökhan Çifci

Honda Yedek Parça

Değerlerimiz

Kurulduğu ilk günden bu yana güven, istikrar ve kalite prensipleri çerçevesinde büyüyen Çifçiler Honda, yeni kurumsal kimliğini yine aynı değerler üzerine geliştirdi; geçmişinden ilham alarak köklerine bağlı olarak yenilendi.

 

Temel değerlerimiz sabit ve değişmezdir. Bunlar, Çifçiler Honda'nın “çimentosudur”. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, tutarlılığımızı sağlayan ve kârlı büyüme stratejimizin gerçekleşmesini mümkün kılan, bu değerlerdir. Biz sahip olduğumuz değerlerden güç alarak ilerleyeceğimize ve başarılı olacağımıza inanıyoruz.

 • • Adil, dürüst, inançlara ve farklılıklara saygılı davranmak,
 • • Alçakgönüllü, hoşgörülü ve yardımsever olmak,
 • • Öncelikleri dikkate alarak esnek, hızlı ve durumsal davranabilmek,
 • • Hata yapmaktan korkmamak, hatalardan ders almak ama istişaresiz iş yapmamak,
 • • Duyguları dikkate almak ancak bilimsel metotları ve objektif verileri kullanarak karar vermek,
 • • İşi kolaylaştırmak, hızlandırmak ve daha akıllı iş yapmak için teknolojiyi etkin kullanmak,
 • • Yasal ve etik kurallara uymak,
 • • Ölçülebilir ve başarmaya değer hedefler koyarak sürekli iyileşme ve geliştirmeyi hedeflemek,
 • • Konulan hedeflerde, zorluklar karşısında yılmayıp, inanıp, azmedip, mazeret üretmeden işi başarıncaya kadar yüksek gayret göstermek,
 • • Zamanı ve imkânları, doğru ve etkin kullanmak, israf etmemek,
 • • Çalıştığı yeri sadece bir iş ortamı değil, bir yaşam ortamı olarak görmek,
 • • Çifçiler Honda'nın bir üyesi olarak, ülkesine ve insanlığa faydalı olmak.